CampRetail

Yirmi yılı aşkın süredir perakende sektöründe hem profesyonel olarak çalıştık, hem de çok keyifli eğitim ve eğitim uygulama projelerine imza attık. Birlikte çalıştığımız markalarla karşılıklı olarak çok değerli bilgiler paylaştık, sektördeki gelişimin baş döndürücü hızına ayak uydurduk ve en önemlisi yaşayarak öğrenmenin sonsuz faydasını gördük.

Yaşayarak öğrenmek çok kıymetli. Çünkü bilginin uygulamaya geçtiği aşamada, doğru adımlarınıza sevindiğiniz kadar, içinize sinmeyenleri de görme şansınız oluyor. İçinize sinmeyenleri kaderin bir cilvesi olarak görüp kabullenmemek, daima daha iyiyi araştırmak, sürekli gelişimi hayatınızın doğal bir parçası haline getiriyor.

CampRetail de işte bu gelişim ihtiyacının bir ürünü. Sektördeki çalışmalarımız ve daha da değerlisi, perakende sektörünün bilinçli birer müşterisi olarak gerçekleştirdiğimiz gözlemler, CampRetail’in fikir tohumlarının atılmasına vesile oldu. Çok çalıştık, çok araştırdık, çok inandık ve yola çıktık.

Perakende sektöründe yapılan imaj ve indirim kampanyalarının kalite ve verimlilik çıtasını daha da yukarılara çıkartma sürecine, eğitim ve uygulama yoluyla katkı sağlamayı hedefleyen CampRetail’i Türk Perakende Sektörüne kazandırmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz.

İnanıyoruz

Karlı, aynı zamanda müşteriler ile derin duygusal bağ kurabilme yeteneği olan kampanyalar tasarlamanın mümkün olduğuna inanıyoruz.

Karlılık gibi objektif bir hal ile duygusal bağ gibi sübjektif bir olgunun nasıl bir arada anlamlandırılabileceğini sorguladık ve eğitim programımızın temelini oluşturduk;

  • Kampanyalar, rekabetin kampanya davranışları gözetilerek planlanmalı ve rekabet sürecinde anlam yaratmalı.
  • Kampanya hedefleri net, ulaşılabilir, gerçekçi ve en önemlisi ölçülebilir olmalı
  • Kampanya stratejilerinin uygulanması süreçlerinde alternatifli taktikler belirlenmeli, sonuç önemli olsa da süreçlerin her biri birer ana hedef olarak algılanmalı
  • Aynı kampanyanın, farklı bölge ve segmentte yer alan müşteri değer ve davranışları ile entegrasyonu sağlanmalı, farklılıklar yönetilmeli
  • Kampanya performans ölçümü, sadece sürecin sonunda değil, tüm kilit aşamalarda ölçüm yapılmasına olanak sağlayacak şekilde planlanmalı

Müşteri sadakatine tohum atacak, müşteri ile derin duygusal bağ kurma yeteneği olan ve elbette karlılığı anlamlı kampanyalar tasarlamanın mümkün olduğunu biliyoruz. Duygusal bağ ifadesi üzerine biraz daha derin düşündüğümüzde, üç temel aracın kalp ile beyin arasında kısa yol yarattığını görüyoruz;

  • Duyarlılık
  • Yaratıcılık
  • Samimiyet

Bu üç kilit unsurdan bir tanesinin içtenlikle vurgulandığı kampanya mesajlarının, gerek bilinç düzeyimizde, gerekse bilinçaltımızda maddi değerlerle ölçülemeyecek kadar büyük bir etki bıraktığını biliyoruz. Bu unsurların samimi bir şekilde içeriğe yansıması ile yaratılan duygu bağının, maddi avantajların da önüne geçebilme kabiliyeti olduğunu savunuyoruz.