Yeniyi Yeniden Yazarken

Bilinmezlik bilmediğimiz bir hal değil, belirsizlikle baş etmek ise milletçe genlerimizde asırlardır var. Evet var, ancak benzerini hiç deneyimlemediğimiz başka bir belirsizlik ve bilinmezlik hali elbette ekonominin can damarı olan perakende sektörü yöneticilerine ortak bir dille “Bilmediğimiz yerden geldi...” dedirtiyor.

Olanı anlamak, gelene direnmek, yeniye uyum göstermek, yeniden tasarlamak ve değişimi yaratmak artık perakendecilerin rutini değil geleceğe dönük misyonu haline geldi. Olanı anlama ve gelene direnme dönemini dünyaca geçtiğimiz şu dönemde, artık yeniye uyum ve yeniden tasarım aşamasına geldik. Şüphesiz ki yara bere içinde kalmış olsak da bu dönemi atlatacağız, başaracağız. Yeter ki son aşama olan “değişimi yaratma” konusunda lider olmaya istekli olalım.

Bizler, perakendecilerin en değerli satış enstrümanı olan Kampanyaların, hem günü kazanma hem de gelecekteki “yeninin” yazılmasında rolünün büyük olduğuna inanıyoruz. Artık klişelerin, sadece indirim şekeri ve en önemlisi bilineni tekrarlama döneminin bittiğini biliyoruz.

Markaların kendilerini samimi bir dille ifade etmeleri ve müşteriler ile belki de zayıflamış olan duygusal bağı yeniden, hatta daha da güçlü bir şekilde kurabilmeleri adına kampanyaların çok daha özenle ele alınması gerektiğine inanıyoruz.

Şimdi yeniden, yeniye doğru yelken açma, müşteriler ile samimi bir dilde yeniden kucaklaşma zamanı. Ve doğru tasarlanmış kampanyalar bu kucaklaşma için en kıymetli araç.

İnanıyoruz

Karlı, aynı zamanda müşteriler ile derin duygusal bağ kurabilme yeteneği olan kampanyalar tasarlamanın mümkün olduğuna inanıyoruz.

Karlılık gibi objektif bir hal ile duygusal bağ gibi sübjektif bir olgunun nasıl bir arada anlamlandırılabileceğini sorguladık ve eğitim programımızın temelini oluşturduk;

  • Kampanyalar, rekabetin kampanya davranışları gözetilerek planlanmalı ve rekabet sürecinde anlam yaratmalı.
  • Kampanya hedefleri net, ulaşılabilir, gerçekçi ve en önemlisi ölçülebilir olmalı
  • Kampanya stratejilerinin uygulanması süreçlerinde alternatifli taktikler belirlenmeli, sonuç önemli olsa da süreçlerin her biri birer ana hedef olarak algılanmalı
  • Aynı kampanyanın, farklı bölge ve segmentte yer alan müşteri değer ve davranışları ile entegrasyonu sağlanmalı, farklılıklar yönetilmeli
  • Kampanya performans ölçümü, sadece sürecin sonunda değil, tüm kilit aşamalarda ölçüm yapılmasına olanak sağlayacak şekilde planlanmalı
CampRetail

Yirmi yılı aşkın süredir perakende sektöründe hem profesyonel olarak çalıştık, hem de çok keyifli eğitim ve eğitim uygulama projelerine imza attık. Birlikte çalıştığımız markalarla karşılıklı olarak çok değerli bilgiler paylaştık, sektördeki gelişimin baş döndürücü hızına ayak uydurduk ve en önemlisi yaşayarak öğrenmenin sonsuz faydasını gördük.

Yaşayarak öğrenmek çok kıymetli. Çünkü bilginin uygulamaya geçtiği aşamada, doğru adımlarınıza sevindiğiniz kadar, içinize sinmeyenleri de görme şansınız oluyor. İçinize sinmeyenleri kaderin bir cilvesi olarak görüp kabullenmemek, daima daha iyiyi araştırmak, sürekli gelişimi hayatınızın doğal bir parçası haline getiriyor.

CampRetail de işte bu gelişim ihtiyacının bir ürünü. Sektördeki çalışmalarımız ve daha da değerlisi, perakende sektörünün bilinçli birer müşterisi olarak gerçekleştirdiğimiz gözlemler, CampRetail’in fikir tohumlarının atılmasına vesile oldu. Çok çalıştık, çok araştırdık, çok inandık ve yola çıktık.

Perakende sektöründe yapılan imaj ve indirim kampanyalarının kalite ve verimlilik çıtasını daha da yukarılara çıkartma sürecine, eğitim ve uygulama yoluyla katkı sağlamayı hedefleyen CampRetail’i Türk Perakende Sektörüne kazandırmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz.