CampRetail İnteraktif Eğitim Projesi Çalışma Modeli

CampRetail İnteraktif Eğitim Projesi, salt bir eğitim projesi değil, marka özelinde tasarlanan bir uygulama projesidir. İkişer günlük modüller halinde tasarlanan proje, modüllerde aktarılan bilgilerle ilgili takip eden dönemde aksiyon planları yapılmasını ve uygulama aşamasına geçilmesini bekler. Hedeflenen proje süresi, marka yapısına bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte, iki aydır.

CampRetail ekibi, ara uygulama süreçlerinde, katılımcı ekiplere online destek, dökümantasyon ve içerik desteği vermek yoluyla, aktarılan bilgilerin fiili iş ortamında hayata geçmesine ve uygulanabilir kampanya projeleri tasarlanmasına destek olur.

CampRetail İnteraktif Eğitim Projesi Hedef Katılımcı Kitlesi CampRetail, çağdaş müşteri odaklı yönetim felsefesinin gereği olan “karar paylaşım” ilkesine inanmaktadır. Karar paylaşım ilkesi, marka ile ilgili tüm stratejik kararların bölümler arası konsensus ve ortak akılla alınması gereğini savunur. Bu inançtan hareketle, CampRetail İnteraktif Eğitim Projesi, markanın kimliğini birinci derecede etkileyecek kampanyaların tasarlanmasında tüm birimlerin katkısına değer verir.

Markaların; Marka Direktörleri, Pazarlama Yöneticileri, CRM Yöneticileri, Satış Yöneticileri, Kampanya Yöneticileri, Kategori Yöneticileri, Kurumsal İletişim Yöneticileri, Bütçe Planlama Yöneticileri, CRM Yöneticileri, İnsan Kaynakları Yöneticileri, IT Yöneticileri, Üçüncü Partileri davet edilir.