Kampanya Ön Hazırlık Süreci

Perakende sektörünün rekabete dayalı dinamiği içinde kampanyalar, son derece değerli satış ve pazarlama enstrümanları. Misyonumuz, sektörde gerçekleşen kampanyalara karşı tüketici tepkisini, -duyarsızlık- aşamasından – muhtemel sadakat-seviyesine çekebilmek. Çünkü fark edilmemenin ve duyarsız kalınmanın markalar için bedelinin ne kadar ağır olduğunu biliyoruz. CampRetail İnteraktif Eğitim projesinde, fark edilen, beklenen ve değer bulunan kampanyalar tasarlamaya katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Doğru ve yanlış kampanya örneklerinin, neden – sonuç ilişkisi doğrultusunda gözler önüne serildiği, öz eleştiri ve yaratıcılığın motive edildiği bu modülde, markanın KPI’larını detay olarak analiz ediyor ve yorumluyoruz. Sayısal verilerin çok yönlü okunması ve bu okumalardan çıkarım yapma yöntemlerini, interaktif bir çalışma ile katılımcılarla paylaşıyoruz.

Hazırlık aşamasında hata yapmak, başarısızlığa hazırlanmak demektir.

Benjamin Franklin

Kampanya Hedef Kitle Belirleme

Kampanya ile satacağımız ürün ya da hizmeti kim satın alacak? sorusunun cevabı, kampanyanın tasarımından performans ölçümüne kadar tüm aşamalarda belirleyici rol oynuyor.

Çünkü Kim? sorusunun cevabı sürekli olarak değişiyor, dinamik bir tavır sergiliyor. Özellikle segmentler arası geçişkenlik gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, aynı müşterinin farklı ürün kategorilerinde farklı segment özellikleri gösterdiği dikkat çekiyor.

CampRetail İnteraktif Eğitim Projesinde, hedef kitle kim, nerede bulunur, nasıl ulaşılır, hangi dilden hoşlanır sorularına güncel tekniklerle cevap arıyoruz ve hedef kitle davranış modellerini tanımlama sürecinde, katılımcıların empatik güçlerini ortaya çıkartmalarını hedefliyoruz.

Kime Ulaşmak İstiyoruz? Bilinçli ve dünyayı takip eden kitleye mi, geleneksel ve değerlerinden ödün vermeye hiç niyeti olmayan farklı bir kesime mi, trendlerin desteklediği diğer ürünlerle anlam birliği arayan yeni nesli mi?

Kampanya Yönetiminde Stratejik Planlama

Gerek dünyanın, gerekse Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik belirsizlik, markaları uzun dönemli stratejik planlama yapmaktan çok kısa ve orta dönemli stratejik planlama-lar yapmaya yöneltiyor. Aynı gerçeğin, markaların kampanyalarını planlarken de belirleyici rolü olduğunu biliyoruz. CampRetail İnteraktif Eğitim Projesinde, katılımcılarla birlikte alternatif kampanya planları yaratma araçlarınız paylaşıyoruz. Camp Retail İnteraktif Eğitim Projesinin bu modülünde, özgün tasarımımız olan kanvas modelini kullanıyoruz.

 • Segment Kimliği
 • Marka – Kampanya Hedef Entegrasyonu
 • Rekabet Davranış Modelleri
 • Kampanya Eylem Haritası
 • Kampanya Senkronize Zaman Planlaması
 • Kampanya Kanal Seçimi
 • Kampanya Performans Kriterleri

Doğru tasarlanmış kampanyalar, markaların müşteri ile birlikte yürüyebilmeleri ve müşteri ile birlikte büyüyebilmeleri adına eşsiz araçlardır.

Kampanya Yönetiminde Veri Analizi ve CRM

Tüm iş alanlarında olduğu gibi, son derece karmaşık ve günden güne değişen perakende dünyasında da tüm eylemler veriye dayanıyor. Sonsuz veri havuzu içinde anlamlı veriyi yakalamanın ve yorumlamanın önemi her geçen gün artıyor. CampRetail İnteraktif Eğitim Projesinde, objektif ve sübjektif çağdaş veri analiz yöntemlerini katılımcılarla paylaşıyoruz.

Tüm marka perakendeciler, satış gücünü arttırmak üzere birbirinden farklı kampanya modelleri geliştiriyor. Ancak ulaşılabilir, yorumlanabilir ve en önemlisi segmentler bazında filtrelenebilir veriye ulaşmak, her zaman kolay olmuyor. Karar alma süreçlerinde belirleyici rolü çok yüksek olan anlamlı veri yönetimi, her geçen gün öncelik basamaklarında bir üst seviyeye çıkıyor.

CampRetail İnteraktif Eğitim Projesinde, markanın hedeflediği müşterinin hangi parametrelerde takip edileceğini, müşteri davranışlarının hangi tekniklerle yorumlanacağını ve buna bağlı olarak hangi kampanya modelinin nasıl etkin kullanılacağını katılımcılarla birlikte araştırıyoruz.

Veriye işkence edin. Gerçeği mutlaka itiraf edecektir.

Ronald Coase

Kampanya Anlam Parametresi : Rekabet

Perakende sektöründe atılan tüm adımlarda belirleyici rolü çok yüksek olan rekabet davranışları, kampanyaların tasarlanma süreçlerinin tamamında etkili oluyor.

CampRetail İnteraktif Eğitim Projesi, rekabeti yatay olduğu kadar dikey boyutta da inceliyor. Projenin bu modülünde, markanın içinde bulunduğu segmentin analizi kadar, alternatif segment ve segment dışı markaların da müşteri gözündeki değeri inceleniyor. Segmentler arası geçişkenlik gerçeğinin yönlendirici olduğu bu bakış açısı, kampanya performanslarının dikey boyutta da ele alınmasını gerektiriyor.

CampRetail İnteraktif Eğitim Projesinde, markanın ve rakiplerin yedi temel kriterde davranışı karşılaştırmalı olarak inceleniyor.

 • İçerik Pazarlaması
 • Maddi Çekim Enstrümanları
 • Dijital Kanal Seçimi
 • Sosyal Medya Davranışı
 • Online-Offline Kimlik Uyumu
 • Kampanya – Hedef Kitle Uyumu
 • Pazar Dinamikleri ve Kampanya Uyumu

Aktarılacak rekabet analiz teknikeri ile markanın rekabet içinde ayrışma yolları araştırılıyor.

Zaman, rakiplerden daha iyisini yapma değil, rakiplerden daha farklı olanı yapma zamanı.

Kampanya Modelleri

CampRetail İnteraktif Eğitim Projesinin bu modülünde, markanın mevcut ve arzulanan yapısına uyumlu alternatif kampanya modellerini tanımlıyoruz. Düşünsel ve duygusal boyutta kampanya verimliliğinin, yaratıcı ve kişiselleştirilmiş modeller geliştirmekle doğru orantılı olduğuna inanıyoruz.

CampRetail İnteraktif Eğitim Projesinde iki boyutlu modelleme üzerinde çalışıyoruz. Kampanya kapsamına bağlı modelleme ve kampanya vaadine bağlı modelleme tekniklerini, uygulamalı olarak katılımcılarla paylaşıyoruz. Matriks yapıda ele aldığımız modelleme çalışmalarında, farklılıkların yönetimi ilkesini benimsiyoruz. Modellemenin, markayı rekabetten ayıracak en önemli unsur olduğuna inanıyoruz.

Markalar artık ürün satmıyor, müşterilerin mutlu anılar biriktirmesine yardımcı olacak deneyimi satıyor. Kampanyaların da bu mutlu deneyimin bir parçası olacak şekilde modellenmesi gerekiyor.

Kişiselleştirilmiş Kampanya Tasarımı

Çağdaş perakende dünyasında kişiselleştirme yaklaşımları, müşteri beklentileri içinde en üst seviyelerde kendine yer buluyor. Müşterilerin büyük bir çoğunluğu hem online hem de offline ortamda kişiselleştirme çabalarının, karar alma süreçlerini olumlu yönde etkilediğini söylüyor. Özellikle satın alma süreçlerinde geçmiş deneyimlerin hatırlanması markanın müşteri ile duygusal bağ kurmasına önemli ölçüde yardımcı oluyor.

CampRetail İnteraktif Eğitim Projesinde, salt algoritmalara ve yapay zekaya bağlı kalmayan, yorumlama temelli kişiselleştirme yöntemlerini katılımcılarla paylaşıyoruz.

İçeriği ve mesajı samimi, insani değerleri odağına alan kişiselleştirilmiş kampanyaların, kampanyalarda sunulan maddi fedakarlık düzeyini aşağıya çekebilecek çok değerli araçlar olduğuna inanıyoruz

Karlı Kampanyalarda Üçüncü Parti Yönetimi

Bir marka var olan kadrolarıyla, içinde birçok süreci barındıran bir kampanyayı hayata geçirebilir mi? İnsan kaynağı maliyetlerine katlanmayı göze alıyorsa sorunun yanıtı; evettir.

Ama pratikte bu pek mümkün değil. Kreatif süreçler, pr süreçleri, dijital kullanımı, medya satın alma gibi devasa proseslerden süreçlerden bahsediyoruz. CampRetail İnteraktif Eğitim Projesi, tüm bu süreçleri yönetecek 3’üncü partilerin seçimlerinden nasıl yönetileceklerine kadar kampanya verimliliğini yakından etkileyen konuları masaya yaratıyor, çözüm yollarını gösteriyor.

Siz ajansı yönetmezseniz, ajans sizi yönetir.

Dijital PR ve Kampanyalar

Geleneksel iletişim süreçlerinin tamamını dijital ortamda planlamak ve uygulamak mümkün mü?

Kampanyamıza yönelik yaptığımız iletişim ve pazarlama çalışmalarımızı ölçmemiz olası mı?

CampRetail İnteraktif Eğitim Projesi olarak, günümüzde iletişim teknolojisinin gelişimiyle birlikte artık bu soruların yanıtlarının daha net verilebildiğine inanıyoruz. Ülkemizde 54 milyondan fazla internet kullanıcısı bulunuyor. Bunların 51 milyonu sosyal medya kullanıcısı iken bunun da 44 milyonu mobil cihazlardan sosyal medyalarını yönetiyor. Nasıl? Devasa rakamlar değil mi?

CampRetail İnteraktif Eğitim Projesi, bu rakamlar içinde sizin de hedef kitlelerinizin bulunduğuna inanıyor ve onlara ulaşmanın ipuçlarını veriyor.

Kampanyanız dijital olsun, hayatınız değil

Kampanya Mesajı Yaratma ve Algı Yönetimi

CampRetail İnteraktif Eğitim Projesi’nin bir deneyim zenginliği olarak paylaşıma açtığı süreçlerden birini de kampanya mesajı oluşturma konusu oluşturuyor. Kampanyanın hedef kitlesinin belirlenmesinin ardından bu hedef kitleyi etkileyecek ve ikna ederek harekete geçirecek mesajların oluşturulması her kampanya yöneticisinin rutin ama bir o kadar önem derecesi yüksek işlerindendir.

Mesajların oluşturulmasındaki en temel parametrenin tüketici/müşteri olduğu fikrinden hareketle CampRetail İnteraktif Eğitim Projesi, bir kampanya iletişiminin omurgasını oluşturan mesaj oluşturma sürecini tüm etki analizleri ve örnekleri ile ortaya koyuyor.

İçeriği ve mesajı samimi, insani değerleri odağına alan kişiselleştirilmiş kampanyaların, kampanyalarda sunulan maddi fedakarlık düzeyini aşağıya çekebilecek çok değerli araçlar olduğuna inanıyoruz

Kampanya Marka Lideri

Kurumların dolayısıyla markaların liderleri/sözcüleri sadece bir kampanyanın başarı ya da başarısızlığını nasıl etkiliyor? Tüketici markaya bakarken sadece ürüne mi odaklanıyor?

CampRetail İnteraktif Eğitim Projesi, marka sözcüsünün verdiği mesajlar ya da davranış ve tutumları ile o markanın, hedef kitleleri nezdinde sürekli girdiği samimiyet sınavından nasıl başarılı çıkacağının yol ve yöntemlerini arayanlar için tüm deneyimini bir fırsat olarak sunuyor. Çünkü yapılan araştırmalar göstermektedir ki; insanlar markalara, kurumalara atfettikleri değerin kaynağı olarak o kurumun sözcü/liderini kaynak göstermektedirler

Platon diyor ki; Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.

İtibar Yönetimi

Günümüzde globalleşmenin bir sonucu olarak rekabetin arttığı şu dönemde, tüketiciler, yatırımcılar ve çalışanlar açısından itibar bir tercih nedeni olarak ortaya çıkıyor. CampRetail İnteraktif Eğitim Projesi, itibar yönetiminde kurumsal değerler ile toplum değerleri arasındaki etkileşimin itibar yönetimine olası etkilerini paylaşıyor.

CampRetail İnteraktif Eğitim Projesi, hedef kitlelerin sadece kampanyaların sunduğu akıl payı (kalite, fiyat) ile değil gönül payı ile (topluma sunulan katkı) ile pazarda söz sahibi olabileceklerine dair çözüm süreçlerini marka ihtiyaçlarına bağlı olarak ortaya koyuyor.

İtibarı oluşturmak 20 yıl alır. Onu yok etmek içinse 5 dakika yeterlidir. Bunu düşündüğünüzde farklı hareket edeceksiniz.

Warren Buffett

Kampanya Risk Yönetimi

Her pazarlama ve iletişim operasyonunda olduğu gibi kampanya uygulamalarının da bünyesinde taşıdığı risk faktörleri vardır.

Risk analizlerini önceden yaparak gerçekleşmeleri halinde bu risk/krizlerin nasıl yönetileceğine karar vermek önemlidir.

CampRetail İnteraktif Eğitim Projesi, kampanya ya özgü olarak ortaya çıkan risklerin önceden tanımlanmasına ilişkin modellemeleri gerçekleştirebilecek bir kapasiteye sahip. Proje size proaktif olarak risk konularının tanımlanma, değerlendirilme, anlaşılma konusundaki ipuçlarını sunuyor.

Alamayacağın riski alma, aldığını yönetmeyi öğren.

Kampanya Performans Ölçümü

Kampanyaların hedeflenen başarıya ulaşması elbette tüm markaların ortak arzusu. CampRetail İnteraktif Eğitim Projesinde, kampanyaların tüm stratejik ara adımlarında yapılacak performans ölçümünün önemini vurguluyoruz. Bu inanç paralelinde, kampanyaların tam verimlilikte hayata geçme sürecini önemli ölçüde etkileyen bölümler arası senkronizasyon tekniklerini katılımcılarla paylaşıyoruz.

CampRetail İnteraktif Eğitim Projesinde, üç temel kampanya performans ölçüm tekniği üzerinde çalışıyoruz.

CampRetail İnteraktif Eğitim Projesi, kampanya ya özgü olarak ortaya çıkan risklerin önceden tanımlanmasına ilişkin modellemeleri gerçekleştirebilecek bir kapasiteye sahip. Proje size proaktif olarak risk konularının tanımlanma, değerlendirilme, anlaşılma konusundaki ipuçlarını sunuyor.

 • Marka Performans Ölçümü
 • İçerik Performans Ölçümü
 • Ticari Performans Ölçümü

Kampanyalar, kampanyasız dönemlerde de mağazayı ziyaret etme heyecanı uyandırdıkları ölçüde başarılıdır.